Hale namiotowe, Estrada Rybnicka Oferujemy także:
Hale Namiotowe
hale-wynajem.pl www.hale-wynajem.pl

Kontakt z nami

32 421-

biuro@estrada.rybnik.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

    Niniejszym informujemy, że:
    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESTRADA Rybnicka Sp. z o.o., Rybnik, ul. Wolna 242

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@estrada.rybnik.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy, realizacji umowy, celu marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
•    Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
•    Bank
•    Firmy kurierskie
•    Biuro rachunkowe
•    Biuro prawne

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

 Estrada RYbnicka Sp. z o.o.

ul. SAMOTNa 7, 44-251 Rybnik 

Spółka wpisana do KRS pod nr 0000458685

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 110 000 PLN

NIP: 6423181880

 

tel  32 4218858

        604 130 750

 

@: BIURO@ESTRADA.RYBNIK.PL

  

Nasz profil na Facebook  Nasz blog   Nasz Instagram  Nasz Youtube

 

Newsletter

Dołącz do naszego mailingu!

Newsletter